Wat willen wij zijn?

Bedrijfsovername Nederland is een onafhankelijke bedrijfsovername-adviseur in de begeleiding van bedrijfsovername, bedrijfsoverdracht. Wij hebben dus géén belangen bij banken of accountantskantoren en nemen ook géén belang in uw onderneming na de bedrijfsovername. Bij een bedrijfsovername zijn wij intermediair tussen koper(s) en en verkoper(s). Als bedrijfsoverdracht-adviseur willen wij de deal tussen partijen begeleiden. Bedrijfsopvolging kan alleen maar door zorgvuldigheid en inzet worden bereikt.
Wij zijn al meer dan 17 jaar actief in bedrijfsovernames.
Bovendien voeren wij opdrachten uit voor diverse organisaties, waaronder Garden Retail Services, BOVAG, VHG, FOCWA.


Register Adviseur Bedrijfsopvolging

Adviseurs die de titel RAB mogen voeren beschikken over meer dan gemiddelde kennis op het gebied van de sociaal en emotionele aspecten van bedrijfsopvolging, de juridische en economische aspecten, de waardebepaling bedrijf, opvolging en fiscaliteit IB, opvolging en fiscaliteit DGA, overlijden en opvolging, financieringsaspecten rondom de vennootschapsbelasting. 
Daarnaast beschikken zij over een netwerk van collega adviseurs. Een RAB-adviseur staat dus garant voor een goed advies. U als ondernemer plukt daar de vruchten van. Ook wij staan in het register ingeschreven.
 

Register Adviseur Business Valuation

Sinds december 2013 zijn wij ingeschreven in dit register. Hierdoor hebben wij onze kennis op het gebied van waardebepaling bedrijf niet alleen verdiept, maar ook uitgebreid. 
 

Gecertificeerd door Brancheorganisatie

Bedrijfsovername Nederland is sinds 4 juni 2012 gecertifticeerd door de brancheorganisatie..
Door deze certificering weet u zeker dat u te maken hebt met een betrouwbare bemiddelaar, die weet waar hij voor staat.

Vrijblijvend  Onderhoud/Kennis maken?

Hebt u vragen over uw bedrijfsovername en wilt u daar eens vrijblijvend overpraten zonder een torenhoge factuur te ontvangen. Wij komen gratis en vrijblijvend naar u toe en nemen met u de consequenties van de bedrijfsovername door. Waar u ook gevestigd bent: onze naam Bedrijfsovername Nederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied. Wilt u kennismaken met Bedrijfsovername Nederland? 

Afspraak maken? 


 

 
 werkwijze

bedrijfsfinanciering

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.