Waardebepaling Bedrijf: wat is uw bedrijf eigenlijk waard?

Een waardebepalingbedrijf is van belang als u een bedrijf wilt verkopen of overnemen. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen.

Op sommige momenten is het zinvol om een waardebepaling van een bedrijf te laten maken. Voor bijvoorbeeld de bedrijfsopvolging bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername van uw onderneming, of één van de volgende redenen:

  • Verkoop van het bedrijf
  • Fusie
  • Optieregelingen voor medewerkers (om ze sterker aan het bedrijf te binden)
  • Omzetting van een persoonlijke onderneming in een besloten vennootschap
  • Juridische herstructurering (herzien van de juridische relatie met de moedermaatschappij)
  • Toe- of uittreding van vennoten
  • Overlijden van de ondernemer
  • Echtscheiding (boedelverdeling)

Waar kijken wij naar?

Wij beginnen eerst met een analyse van de balans en de (winst)ontwikkeling in de voorgaande jaren. Daarna doen wij onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de onderneming (swotanalyse) en naar de ontwikkelingen in de branche waarin de onderneming actief is. Tenslotte brengen wij de toekomstige winstmogelijkheden in beeld en de toekomstige kasstromen (cashflow).
 

Welke methode van waardebepaling zijn er?

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een onderneming te bepalen.
Veel gebruikte methoden zijn:
Johan Cruijff zou zeggen: "Elk voordeel heb zijn nadeel." En zo is het ook met de afzonderlijke methoden. Geen enkele methode is compleet. De ene methode kijkt naar het verleden, de andere naar het heden, en de laatste naar de toekomst. Wat is wijsheid? Een combinatie is voor de hand liggend, maar in de praktijk allesbehalve eenvoudig.
Laat u daarom vooraf goed informeren welke methode gebruikt wordt. Voor eenmanszaken is de toekomst minder relevant, dus ook geen DCF. Onze doelstelling is om door een juiste waardebepaling een goed uitgangspunt voor de verkoopprijs of vraagprijs te creëren. De waardebepalingbedrijf verrichten wij in samenwerking met uw accountant. Hij heeft vaak een goed inzicht in de samenstelling van de cijfers en afschrijvingen. Voor ons een belangrijke bron van informatie.
Het begeleiden van de bedrijfsovername zien wij als onze taak. Met u overleggen wij de uitkomst van waardebepalingbedrijf, en u bent eindbeslisser in de verkoopprijs.
Wij willen u als adviseur bedrijfsovername in de gelegenheid stellen om samen met de WaardebepalingBedrijf de juiste beslissing te nemen, zodat u later met een gerust hart kunt stoppen met werken.

Pensioenwaarde onderneming (PW)

Op dit moment bestaat grote onzekerheid over de toekomstige pensioenuitkeringen. Daarbij opgeteld de woekerpolisssen en u begrijpt het al: veel onzekerheid bij ondernemers over hun toekomstige pensioenen. Hun bedrijf is vaak ook hun toekomstige pensioen. De opbrengst bij verkoop bepaalt ook wat voor lijfrenten men kan kopen. Veel ondernemers laten hun bedrijf waarderen om zekerheid te krijgen over hun pensioen.
Langer wachten met die zekerheid, geeft ook minder kans om in te grijpen. Voor u het weet staat de pensioengerechtigde leeftjd voor de deur.
Een waardebepaling van het bedrijf kan duidelijkheid verschaffen over uw pensioen.

Gesprekken met uw accountant en een door ons uitgevoerde waardebepaling van uw bedrijf en taxatie moeten zorgen voor een juiste verkoopprijs.
Dit is van belang bij de verkoop van uw bedrijf.

» Afspraak maken
Waardebepaling
Waardebepaling

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
Hebt u vragen over uw bedrijfsovername en wilt u daar eens vrijblijvend overpraten zonder een torenhoge factuur te ontvangen. Wij komen gratis en vrijblijvend naar u toe en nemen met u de consequenties van de bedrijfsovername door. Waar u ook gevestigd bent: onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Bedrijfsopvolging schadebranche wordt probleem. 
Bedrijfsopvolging in de schadeherstelbranche bij (veelal kleinere) familiebedrijven is een toenemend probleem, nog versterkt door de bestaande overcapaciteit in de branche. Het aantal schadeherstelbedrijven zal daarom de komende jaren verder afnemen.

Die verwachting spreekt Rabobank uit. De schadeherstelbranche heeft het nog altijd moeilijk. De jarenlange dalende schadelast zal zich ook in 2014 voortzetten. De dalende schadelast heeft een aantal oorzaken: veiligere wegen, minder gereden kilometers, technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat. Ook de in hoog tempo veranderde samenstelling van het wagenpark in Nederland speelt de branche parten.
Er zijn de afgelopen jaren relatief veel kleine auto’s verkocht die bij een grotere schade sneller total-loss verklaard worden. Bovendien stabiliseert het wagenpark, een teken dat de markt verder verzadigt.

Behoud personeel

Omdat veel schadeherstelbedrijven nog kunnen terugvallen op in het verleden opgebouwd vermogen, gaat de vitalisering van de branche slechts langzaam. Het is voor de branche overigens wel van groot belang dat gekwalificeerd personeel voor de branche behouden blijft. Behoud van ervaren personeel en instroom van jonge mensen zal gestimuleerd moeten worden om op lange termijn kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
 
Nieuws item 3 Malafide uitzendbureux aangepakt
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt extra maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche gerichter controleren en het speciale interventieteam blijft ook na 2014 actief. Ook de sector zelf neemt maatregelen.

Nieuws item 4 Te koop tuincentrum Noord Brabant
Goed gelegen tuincentrum, dicht bij grote stad. Enige renovatie noodzakelijk Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 Te koop tuincentrum in Noord-Holland. 
Te koop goedlopend tuincentrum met vaste klandizie en structureel vaste omzet. Voor de liefhebber, die van tuincentra houdt. Zie onze vraag en aanbodrubriek
 
Nieuws item 7 waardebepaling bedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.
 
Nieuws item 8 NEC nog verder in de problemen
Marcel Boekhoorn heeft in het verleden flink wat geld gestoken in aankopen van NEC. Maar nu de Nijmeegse voetbalclub is gedegradeerd, heeft de ondernemer het ermee gehad.
NEC zal flink moeten bezuinigen nu het na 20 jaar uit de Eredivisie is geknikkerd. De helft van het personeel wordt daarbij op straat gezet. Boekhoorn is bovendien niet van plan zijn favoriete voetbalclub NEC nog langer financieel te steunen. "Ik ben er volledig uit. Ze hebben zo’n wanbeleid gevoerd”, zegt hij tegen zakenblad Quote. "Ik blijf voorlopig even helemaal op de achtergrond.”