Waardebepaling Bedrijf: wat is uw bedrijf waard?

Een waardebepalingbedrijf is van belang als u een bedrijf wilt verkopen of overnemen. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen.

Op sommige momenten is het zinvol om een waardebepaling van een bedrijf te laten maken. Voor bijvoorbeeld de bedrijfsopvolging bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername van uw onderneming, of één van de volgende redenen:

  • Verkoop van het bedrijf
  • Fusie
  • Optieregelingen voor medewerkers (om ze sterker aan het bedrijf te binden)
  • Omzetting van een persoonlijke onderneming in een besloten vennootschap
  • Juridische herstructurering (herzien van de juridische relatie met de moedermaatschappij)
  • Toe- of uittreding van vennoten
  • Overlijden van de ondernemer
  • Echtscheiding (boedelverdeling)

Waar kijken wij naar?

Wij beginnen eerst met een analyse van de balans en de (winst)ontwikkeling in de voorgaande jaren. Daarna doen wij onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de onderneming (swotanalyse) en naar de ontwikkelingen in de branche waarin de onderneming actief is. Tenslotte brengen wij de toekomstige winstmogelijkheden in beeld en de toekomstige kasstromen (cashflow).
 

Welke methode van waardebepaling zijn er?

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een onderneming te bepalen.
Veel gebruikte methoden zijn:


Johan Cruijff zou zeggen: "Elk voordeel heb zijn nadeel." En zo is het ook met de afzonderlijke methoden. Geen enkele methode is compleet. De ene methode kijkt naar het verleden, de andere naar het heden, en de laatste naar de toekomst. Wat is wijsheid? Een combinatie is voor de hand liggend, maar in de praktijk allesbehalve eenvoudig.
Laat u daarom vooraf goed informeren welke methode gebruikt wordt. Voor eenmanszaken is de toekomst minder relevant, dus ook geen DCF. Onze doelstelling is om door een juiste waardebepaling een goed uitgangspunt voor de verkoopprijs of vraagprijs te creëren. De waardebepalingbedrijf verrichten wij in samenwerking met uw accountant. Hij heeft vaak een goed inzicht in de samenstelling van de cijfers en afschrijvingen. Voor ons een belangrijke bron van informatie.
Het begeleiden van de bedrijfsovername zien wij als onze taak. Met u overleggen wij de uitkomst van waardebepalingbedrijf, en u bent eindbeslisser in de verkoopprijs.
Wij willen u als adviseur bedrijfsovername in de gelegenheid stellen om samen met de WaardebepalingBedrijf de juiste beslissing te nemen, zodat u later met een gerust hart kunt stoppen met werken.

Pensioenwaarde onderneming (PW)

Op dit moment bestaat grote onzekerheid over de toekomstige pensioenuitkeringen. Daarbij opgeteld de woekerpolisssen en u begrijpt het al: veel onzekerheid bij ondernemers over hun toekomstige pensioenen. Hun bedrijf is vaak ook hun toekomstige pensioen. De opbrengst bij verkoop bepaalt ook wat voor lijfrenten men kan kopen. Veel ondernemers laten hun bedrijf waarderen om zekerheid te krijgen over hun pensioen.
Langer wachten met die zekerheid, geeft ook minder kans om in te grijpen. Voor u het weet staat de pensioengerechtigde leeftjd voor de deur.
Een waardebepaling van het bedrijf kan duidelijkheid verschaffen over uw pensioen.

Gesprekken met uw accountant en een door ons uitgevoerde waardebepaling van uw bedrijf en taxatie moeten zorgen voor een juiste verkoopprijs.
Dit is van belang bij de verkoop van uw bedrijf.
 
Ziie ook onze nieuwe website Waardebepalenbedrijf

Vrijblijvend  Onderhoud/Kennis maken?

Hebt u vragen over uw bedrijfsovername en wilt u daar eens vrijblijvend overpraten zonder een torenhoge factuur te ontvangen. Wij komen gratis en vrijblijvend naar u toe en nemen met u de consequenties van de bedrijfsovername door. Waar u ook gevestigd bent: onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
Wilt u kennismaken met BedrijfsovernameNederland? 

» Afspraak maken

Waardebepaling
Waardebepaling

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.