Privacybeleid & Disclaimer BedrijfsovernameNederland

BedrijfsovernameNederland hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In een privacyverklaring willen wij je hierover nader informeren. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met gegevens van prospects, klanten en partners.

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren op website en andere manieren worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in een relatiebeheersysteem.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen op bedrijfsopvolgingsgebied

Privacyverklaring

Voor meer informatie kunt u hieronder onze privacyverklaring downloaden. Desgewenst kunt u deze ook per email of schriftelijk bij ons opvragen. Privacyverklaring BedrijfsovernameNederland versie 25mei2018

Telecommunicatiewet

BedrijfsovernameNederland conformeert zich aan de Telecommunicatiewetgeving in Nederland. BedrijfsovernameNederland bevestigt hierbij dat zij op een correcte wijze met persoonsgegevens omgaat in het electronische, telefonische en postale berichtenverkeer, alsmede bij de acquisitie van nieuwe prospects en klanten. Meer informatie over de Telecommunicatiewetgeving is te vinden op Opta.nl.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van BedrijfsovernameNederland. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens

 Indien u zelf contact met ons opneemt worden deze gegevens uitsluitend bewaard om met u in contact te treden. Wij maken geen gebruik van nieuwsbrieven of andere vormen van email verkeer, dan uitsluitend als u zichzelf bij ons aanmeld als potentiële klant. Indien geen sprake is van verder contact worden uw gegevens vernietigd.

Website & Cookies

We willen graag dat mensen die de website van BedrijfsovernameNederland  bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website beter af te stemmen op wat u wilt. Als u onze website bezoekt, accepteert u cookies en deze blijven in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. U kunt ook via uw browser cookies uitschakelen. Het verwijderen van cookies of het niet toestaan van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van BedrijfsovernameNederland belemmeren. Wij plaatsen geen social media functionaliteiten zoals sharen via Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn ook cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze website en cookies verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer

Alle inhoud welke door BedrijfsovernameNederland gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, e-mailings, mobile app en alle overige uitingen.

Hyperlinks

Hyperlinks op deze website verwijzen grotendeels naar andere pagina’s op de website. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover BedrijfsovernameNederland  geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigen van deze disclaimer

Bedrijfsovernamenederland houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.