Liquidatiewaarde (Lw)

De liquidatiewaarde is in feite het eindstation van de onderneming. Kort gezegd: wat brengt het bedrijf op als het bedrijf wordt opgeheven? Al of niet vrijwillig worden de activa verkocht. Voorraden worden uitverkocht. U begrijpt het al: bij vrijwillige verkoop zal de opbrengst het grootst zijn. Als echter parate executie plaatsvindt, worden de activa door de bank of een curator bij opbod verkocht. Al of niet vrijwillig worden de activa verkocht. Voorraden worden uitverkocht. 
 

Financiering

Ook bij de financiering speelt de liquidatiewaarde een grote rol. De liquidatiewaarde van uw onderneming wordt als volgt bepaald
- onroerend goed afhankelijk van courantheid 70-80% van de onderhandse verkoopwaarde bepaald door taxatie onroerend goed
- inventaris 50% van de aanschafwaarde, bij overname boekwaarde
- goederenvoorraad 50%
- immateriële activa, zoals patenten, afhankelijk van soort en markt, niet bekend
- goodwill nihil

 

Financiering 

 Afspraak maken?

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.