Discounted Cash Flow Methode (DCF)

De meest gebruikte methode om de waarde van uw onderneming te bepalen is de Discounted Cash Flow-methode. De DCF-methode is gebaseerd op de toekomstige vrije kasstromen van de onderneming. De vrije kasstroom berekent u als volgt:
Omzet
-  operationele kosten
=  Operationeel bedrijfsresultaat voor belastingen en rente
+  afschrijvingen 
-  Investeringen in vaste activa
-  investeringen in werkkapitaal
+-mutaties in voorzieningen
= vrije kasstroom
 
Door bij de verwachte resultaten na belasting de afschrijvingen op te tellen en vervolgens rente, aflossingen en investeringen af te trekken. Van de op deze manier berekende kasstromen berekent u vervolgens de contante waarde (disconteren). De som daarvan verminderd met het rentedragende vreemd vermogen is de waarde van uw bedrijf. Hoewel deze methode in principe zorgt voor de meest objectieve waarde, zitten er ook nadelen aan de DCF-methode:
- de methode is gebaseerd op aannames en toekomstvoorspellingen;
- het bepalen van een goede discontovoet (rentecomponent) is niet eenvoudig;
- de betrouwbaarheid van de prognose wordt kleiner naarmate deze betrekking heeft op een langere periode.
 

Voor andere methoden,zie onze overzichtspagina: WaardebepalingBedrijf 

 
Afspraak maken?

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.