Bedrijfsovername; waar moet u op letten?

Bij een bedrijfsovername komen heel wat vragen naar boven. Wij als adviseur-bedrijfsovername weten wij als geen ander dat een bedrijfsovername geen gemakkelijk traject is. De komende jaren komen zo'n 60.000 bedrijven te koop. Dat lijkt veel. De markt voor bedijfsovernames wordt daardoor nog geen kopersmarkt, want goede bedrijven houden hun prijs. Bovendien willen meer mensen voor zichzelf beginnen. De Kamer van Koophandel ( kvk) moedigt op haar website steeds meer mensen aan voor zichzelf te beginnen.


Kandidaat-koper

Uit ervaring weten wij dat het vinden van een geschikte kandidaat het moeilijkst is. Ook binnen de familie in het kader van bedrijfsopvolging kan een bedrijfsovername voor problemen zorgen. Is mijn zoon/dochter wel geschikt om in de zaak te treden.
Veel kinderen zien af van een bedrijfsovername. Ze hebben papa en mama te lang en met veel uren zien sjouwen.
Het zijn niet altijd de juiste ondernemers; al is het met de paplepel ingegoten.
Zowel kinderen als externe Kandidaten moeten niet alleen voldoende eigen vermogen meebrengen, maar ook de juiste tools. Hiermee bedoelen wij: geschiktheid. Branche-ervaring en deskundigheid spelen tegenwoordig een grote rol bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Wij onderzoeken dan ook de deskundigheid en ambitie van de kandidaatkoper. Selectie hierop voorkomt later veel narigheid. . 

 

Geheimhoudingsverklaring

Belangrijk is ook dat de omgeving en het personeel van niets weten. Klanten kunnen wegblijven, en werknemers kunnen vertrekken. Dit alles kan de verkoopprijs ongunstig beïnvloeden. Onze werkwijze garandeert de discretie van verkoper en koper. Een geheimhoudingsverklaring zorgt ervoor dat de verkoop pas bekend wordt als de deal gesloten is. 

Waardebepaling Bedrijf  en Accountant

Gesprekken met uw accountant en een door ons uitgevoerde waardebepalingbedrijf  zorgen voor een juiste verkoopprijs.
De bepaling van een juiste verkoopprijs is van belang om te zorgen dat kopers "binnenboord" blijven.
 

Taxatie onroerend goed en waardebepaling bedrijf

De waarde van de taxatie onroerend goed en de waarde van de inventaris worden ingebracht in de waardebepalingbedijf om te kijken of de koper op basis van de huidige taxatiewaarden rente en aflossingen kan opbrengen. De huidige taxatiewaarde kan namelijk aanzienlijk verschillen van de oorspronkelijke aankoopprijs door de huidige eigenaar. 
  

Verborgen valkuilen in de administratie

Te lage management fee, te lage huur kan de waardebepaling beïnvloeden. Bij een waardebepalingbedrijf zal hier ook naargekeken worden. Belangrijk is ook dat voorafgaande aan de bedrijfsovername dit aspect in orde is. Belangrijk is dus dat uw administratie op orde is. Sommige ondernemers vergeten nog wel eens dat het maken van minder winst niet ongunstig is: dit betekent namelijk minder belasting betalen. Maar bij een bedrijfsovername moet de nieuwe eigenaar ook nog een ondernemersinkomen hebben. Ook de financier kijkt hierna. Een zorgvuldige begeleiding zorgt ervoor dat uw bedrijfsovername goed verloopt vanaf het allereerste intakegesprek met de koper tot en met de overdracht bij de notaris.
Laat uw bedrjfsoverdracht onze zaak zijn.
 

Earn-out regeling: poes of mispoes

Momenteel is het zeer gebruikelijk om een earn-out regeling (uitverdienregeling) toe te passen bij bedrijfsoverdracht. Bij bedrijfsoverdracht wordt de waarde van een onderneming bepaald door de toekomstige resultaten en het risicoprofiel. Wat houdt een earn-out regeling in en waar moet op gelet worden.

Bij een earn-out regeling wordt de koopsom in delen betaald. Het eerste deel, meestal 50% van de koopsom, wordt gelijk betaald (bij de overdracht). De overige delen zijn afhankelijk van de toekomstige bedrijfsresultaten en worde over een afgesproken periode betaald. Het is gebruikelijk om een earn-out periode te hebben van 1 tot 3 jaar.

Een earn-out regeling wordt vaak toegepast om de kennis en het netwerk van de verkopende directeur-grootaandeelhouder (DGA) te behouden en over te dragen. Daarbij worden de vastgelegde toekomstverwachtingen (de prognose) afgerekend op de gerealiseerde resultaten.

Een gedegen voorbereiding is van belang voor een succesvolle earn-out regeling. Het is daarbij van belang de volgende onderdelen goed vast te leggen: de definities van omzet en winst, toekomstverwachting van bedrijfsresultaten, geplande investeringen en financiële verslaglegging. Heldere afspraken over zeggenschap en de manier van afrekenen staan garant voor een prettige samenwerking tussen koper en verkoper.
* Bron BOBB 

Vrijblijvend  Onderhoud/Kennis maken?

Hebt u vragen over uw bedrijfsovername en wilt u daar eens vrijblijvend overpraten zonder een torenhoge factuur te ontvangen. Wij komen gratis en vrijblijvend naar u toe en nemen met u de consequenties van de bedrijfsovername door. Waar u ook gevestigd bent: onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
Wilt u kennismaken met BedrijfsovernameNederland? 

» Afspraak maken

 

 

 

Bedrijfsoverdracht

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Waar moet ik mijn bedrijf vestigen?  24 februari 2017
De KVK heeft samen met het CBS een site gemaakt waar ondernemers kunnen zien waar ze zich het beste kunnen vestigen qua concurrentie, inkomen, aantal inwoners. Inmiddels zijn er 1700 scans gemaakt en maakt het mogelijk vestigingsgebieden met elkaar te vergelijke de nieuwe wet mogen bij arbeidscontracten korter dan 6 maanden geen proeftijd meer worden opgenomen.

Nieuws item 3 Hoger omzet autobranche 2016 dan in 2015
De omzetstijging bedroeg 2% maar in het vierde kwartaal werd minder omgezet dan een jaar geleden. De omzet nieuwe auto's bij de dealers daalde  met 5%.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 24 februari 2017
Eind 2016 stonden er dit grote aantal vacatures openDe forfaitaire aftrek voor kinderen onder de 21 verdwijnt uit de aangifte per 1 januari 2015. Een stijging van 22% t.o.v. een jaar eerder. Bij bedrijven tot 50 werknemers stonden 60.000 banen open. Bron CBS
 
Nieuws item 6 waardebepaling bedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.