Bedrijfsovername; waar moet u op letten?

Bij een bedrijfsovername komen heel wat vragen naar boven. Wij als adviseur-bedrijfsovername weten wij als geen ander dat een bedrijfsovername geen gemakkelijk traject is. De komende jaren komen zo'n 60.000 bedrijven te koop. Dat lijkt veel. De markt voor bedijfsovernames wordt daardoor nog geen kopersmarkt, want goede bedrijven houden hun prijs. Bovendien willen meer mensen voor zichzelf beginnen. De Kamer van Koophandel ( kvk) moedigt op haar website steeds meer mensen aan voor zichzelf te beginnen.


Kandidaat-koper

Uit ervaring weten wij dat het vinden van een geschikte kandidaat het moeilijkst is. Ook binnen de familie in het kader van bedrijfsopvolging kan een bedrijfsovername voor problemen zorgen. Is mijn zoon/dochter wel geschikt om in de zaak te treden.
Veel kinderen zien af van een bedrijfsovername. Ze hebben papa en mama te lang en met veel uren zien sjouwen.
Het zijn niet altijd de juiste ondernemers; al is het met de paplepel ingegoten.
Zowel kinderen als externe Kandidaten moeten niet alleen voldoende eigen vermogen meebrengen, maar ook de juiste tools. Hiermee bedoelen wij: geschiktheid. Branche-ervaring en deskundigheid spelen tegenwoordig een grote rol bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Wij onderzoeken dan ook de deskundigheid en ambitie van de kandidaatkoper. Selectie hierop voorkomt later veel narigheid. . 

 

Geheimhoudingsverklaring

Belangrijk is ook dat de omgeving en het personeel van niets weten. Klanten kunnen wegblijven, en werknemers kunnen vertrekken. Dit alles kan de verkoopprijs ongunstig beïnvloeden. Onze werkwijze garandeert de discretie van verkoper en koper. Een geheimhoudingsverklaring zorgt ervoor dat de verkoop pas bekend wordt als de deal gesloten is. 

Waardebepaling Bedrijf  en Accountant

Gesprekken met uw accountant en een door ons uitgevoerde waardebepalingbedrijf  zorgen voor een juiste verkoopprijs.
De bepaling van een juiste verkoopprijs is van belang om te zorgen dat kopers "binnenboord" blijven.
 

Taxatie onroerend goed en waardebepaling bedrijf

De waarde van de taxatie onroerend goed en de waarde van de inventaris worden ingebracht in de waardebepalingbedijf om te kijken of de koper op basis van de huidige taxatiewaarden rente en aflossingen kan opbrengen. De huidige taxatiewaarde kan namelijk aanzienlijk verschillen van de oorspronkelijke aankoopprijs door de huidige eigenaar. 
  

Verborgen valkuilen in de administratie

Te lage management fee, te lage huur kan de waardebepaling beïnvloeden. Bij een waardebepalingbedrijf zal hier ook naargekeken worden. Belangrijk is ook dat voorafgaande aan de bedrijfsovername dit aspect in orde is. Belangrijk is dus dat uw administratie op orde is. Sommige ondernemers vergeten nog wel eens dat het maken van minder winst niet ongunstig is: dit betekent namelijk minder belasting betalen. Maar bij een bedrijfsovername moet de nieuwe eigenaar ook nog een ondernemersinkomen hebben. Ook de financier kijkt hierna. Een zorgvuldige begeleiding zorgt ervoor dat uw bedrijfsovername goed verloopt vanaf het allereerste intakegesprek met de koper tot en met de overdracht bij de notaris.
Laat uw bedrjfsoverdracht onze zaak zijn.
 

Earn-out regeling: poes of mispoes

Momenteel is het zeer gebruikelijk om een earn-out regeling (uitverdienregeling) toe te passen bij bedrijfsoverdracht. Bij bedrijfsoverdracht wordt de waarde van een onderneming bepaald door de toekomstige resultaten en het risicoprofiel. Wat houdt een earn-out regeling in en waar moet op gelet worden.

Bij een earn-out regeling wordt de koopsom in delen betaald. Het eerste deel, meestal 50% van de koopsom, wordt gelijk betaald (bij de overdracht). De overige delen zijn afhankelijk van de toekomstige bedrijfsresultaten en worde over een afgesproken periode betaald. Het is gebruikelijk om een earn-out periode te hebben van 1 tot 3 jaar.

Een earn-out regeling wordt vaak toegepast om de kennis en het netwerk van de verkopende directeur-grootaandeelhouder (DGA) te behouden en over te dragen. Daarbij worden de vastgelegde toekomstverwachtingen (de prognose) afgerekend op de gerealiseerde resultaten.

Een gedegen voorbereiding is van belang voor een succesvolle earn-out regeling. Het is daarbij van belang de volgende onderdelen goed vast te leggen: de definities van omzet en winst, toekomstverwachting van bedrijfsresultaten, geplande investeringen en financiële verslaglegging. Heldere afspraken over zeggenschap en de manier van afrekenen staan garant voor een prettige samenwerking tussen koper en verkoper.
* Bron BOBB 

Vrijblijvend  Onderhoud/Kennis maken?

Hebt u vragen over uw bedrijfsovername en wilt u daar eens vrijblijvend overpraten zonder een torenhoge factuur te ontvangen. Wij komen gratis en vrijblijvend naar u toe en nemen met u de consequenties van de bedrijfsovername door. Waar u ook gevestigd bent: onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
Wilt u kennismaken met BedrijfsovernameNederland? 

» Afspraak maken

 

 

 

Bedrijfsoverdracht

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.