Waardebepaling Bedrijf

 

Adjusted Present Value methode

Stiefkindje onder de waarderingsmethoden?
 

Inleiding

Tot voor kort was de adjusted present value methode inderdaad het stiefkindje. De discounted cash flow methode is en was de methode waarmee veel business valuators de waarde van bedrijf berekenen. Ook in Angelsaksiche investment banks is de klassieke Dcf-methode de primaire waarderingsmethode om de economische waarde te berekenen.
Toch kleven er nogal wat beperkingen aan de methode. De belangrijkste is het gebruik van één enkele gewogen kostenvoet ofwel WACC.
Het gebruik van één WACC veronderstelt dat de risicofactor voor verschillende kasstromen hetzelfde is. Ook het gebruik van een dicontovoet veronderstelt veronderstelt een constante vermogensstructuur.
  

Adjusted Present Value (APV)

Tegenwoordig zijn er veel aanhangers van de discounted cash flow methode die inzien dat de adjusted present value methode beter aansluit op de genoemde bezwaren. 
De APV-methode presenteert de activiteiten van de onderneming en de beslissingen omtrent de vermogensstructuur als afzonderlijke componenten.
De hefboomwerking ( leverage) is bestudeerd door Mondigliani en Miller in 1958 en zij kwamen tot de conclusie dat de waarde van een  onderneming niet afhankelijk is van de financieringsstructuur.    

Kenmerk Adjusted Present Value

De kasstromen van de operationele activiteiten worden gescheiden van de kasstromen, die verbonden zijn aan de de financiering van de onderneming.
Stappenplan toepassing Adjusted Present Value:
1) vaststellen waarde operationele activiteiten
2) prognotiseren kasstromen van financiële activiteiten
3) bepaling rendementseis financiële effecten
4) vastelling waarde tax shield
5) optelling waarde 1+4
6) wat is nettoschuld?
7) waarde aandelen is 5-6

Voor andere methoden zie onze overzichtspagina Waardebepaling Bedrijf
  


Afspraak maken?

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.